Wat jongeren écht willen van
werkgevers in de techniek

Auteur

Stephan Corporaal

Hoewel we natuurlijk heel veel input van de jongeren kregen, zijn hun belangrijkste werkwensen eigenlijk in acht woorden samen te vatten. Qua werkinhoud zoeken jongeren voldoende uitdaging, afwisseling en autonomie. In je bedrijf treffen ze bovendien graag goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden, een prettige en inspirerende werksfeer, flexibiliteit en een goede werkplek aan. Ook zien ze graag dat je organisatie een goed imago heeft.

Hun werkwensen wijken daarmee nauwelijks af van dat van het grootste deel van werkend Nederland. Sterker nog, je zou de jongeren best conservatief kunnen noemen. Zo is thuiswerken nauwelijks aan ze besteed; ze werken liever met collega’s. Structuur en duidelijkheid vinden ze erg belangrijk. Tegelijkertijd hebben ze wel degelijk vernieuwende wensen. Zo is hun behoefte aan duidelijkheid en structuur dusdanig groot, dat ze deze twee begrippen erg breed uitleggen. Dat leidt soms tot unieke interpretaties van de acht eerdergenoemde voorkeuren. Hieronder bespreken we ze één voor één.

01. Uitdaging
Waar voor de meesten van ons uitdaging staat voor het aanleren of inzetten van nieuwe vaardigheden, is dat voor jongeren maar een deel van de definitie. Zij denken dat je pas uitdagend werk doet als wat je moet doen aansluit bij wat je al weet. Op die manier kun je je kennis gaan toepassen en dat vinden ze uitdagend. Ook kun je zo beter een bijdrage leveren aan het bedrijf of de klant. En dat is belangrijk, want voor veel jongeren is “taken doen die impact hebben” tevens een belangrijk aspect van uitdagend werk.

02. Afwisseling
Voor (aankomende) werknemers staat afwisselend werk gewoonlijk voor “verschillende soorten taken doen.” Hoewel aankomende technici dat aspect zeker belangrijk vinden, associëren ze afwisseling daarnaast met “meerdere sociale contacten” en “afwisseling in het type werkplek”. Het grootste deel van je tijd doorbrengen achter je computer in dezelfde ruimte? Steeds weer dezelfde machine moeten bedienen? Veel jongeren moeten er niet aan denken. Ze werken liever aan verschillende projecten op verschillende plekken of afdelingen. Hoger opgeleiden werken bovendien liever niet steeds in hetzelfde team. “Dat wordt zo saai en je leert dan weinig nieuwe dingen,” was een veelgehoord argument daarvoor. Ook vinden hbo’ers en wo’ers het prettig af en toe thuis te kunnen werken. Maar niet teveel; ze werken het liefst samen met collega’s. Meer algemeen waarderen jongeren een mix tussen zelfstandig en in een team werken.

03. Autonomie
Bij autonomie denken we vooral aan onafhankelijkheid, toch? Jongeren doen dat zeker ook. Maar naast “de vrijheid om je werkzaamheden zelf vorm te geven,” staat dit begrip voor hen ook voor vertrouwen en vooral duidelijkheid. Wat de logica hierachter is? Volgens scholieren en studenten zijn “vertrouwen van je leidinggevende” en “precies weten wat je moet doen – en hoe” belangrijke onderdelen van autonomie – zeker in de eerste fase van de baan. Pas als je weet wat je moet (en mag) doen en niet continu om hulp hoeft te vragen kun je zelfstandig werken, en daarmee autonoom zijn, zo redeneren ze. Als het om het uitvoeren van het werk zelf gaat, oftewel de werkinhoud, beschrijven jongeren hun wensen dus nogal eens anders dan de gemiddelde Nederlander. Duidelijkheid en structuur zijn erg belangrijk. Zo huiveren veel jongeren van de gedachte werk te moeten doen “waar je nog helemaal niet klaar voor bent.” Ze willen wat ze moeten doen, namelijk wel graag goed doen.

04. Goede opleidings- & doorgroeimogelijkheden
Opleidingsmogelijkheden definiëren jongeren als: tijdens werktijd een cursus of opleiding volgen. Ze zijn niet zozeer geïnteresseerd in algemene cursussen; de cursus en opleiding moeten aansluiten op het werk dat je doet! Bij voorkeur is het opleidingstraject persoonlijk voor hen samengesteld en hangt het samen met mogelijkheden om door te stromen naar andere functies in de organisatie. Het mag hier ook best om ‘on the job’ training gaan of informeel leren op de werkplek van en met elkaar. Met name vmbo’ers benadrukken het belang van dergelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Waar de definitie van ‘opleiding’ nog behoorlijk overkomt met hoe die term doorgaans gebruikt wordt, geven jongeren een geheel eigen draai aan het begrip doorgroeien. Volgens hen hoeft doorgroeien niet per se verticaal te gebeuren, naar functies die hoger in de bedrijfshiërarchie zijn. Doorgroeien behelst “het doorstromen naar andere functies met meer zelfstandigheid, meer klantcontact, meer verantwoordelijkheid of meer leidinggevende aspecten.” Doorgroeien kan dus ook horizontaal.

Gratis Whitepaper: Rebellen in de techniek​

In dit boek wordt beschreven hoe werk verandert door Smart Industry en welk type technicus daarvoor nodig is. Geen vergezichten, maar een realistische beschrijving van ontwikkelingen die zich volgens bedrijven op dit moment voordoen in zowel grote bedrijven als in het MKB.

05. Prettige, inspirerende werksfeer
Net als veel andere werkzoekenden, hopen jongeren op behulpzame collega’s waar ze een klik mee hebben. Gelijkgestemde collega’s dus. Lager opgeleide jongeren leggen bovendien sterk de nadruk op respect, dat gedefinieerd wordt als: persoonlijke interesse in elkaar, het accepteren van afwijkende standpunten en elkaar helpen met problemen. Met name hoger opgeleiden vinden het belangrijk vriendschappen te kunnen sluiten op het werk, of in elk geval collega’s te hebben met wie ze meer kunnen bespreken dan werk alleen en waarmee ze buiten werktijd nu en dan wat leuks kunnen ondernemen. Daarnaast zoeken jongeren een leidinggevende die goed kan communiceren en die persoonlijke interesse heeft in wie ze zijn en wat ze doen en hen betrekt bij beslissingen. Ten slotte vinden jongeren het belangrijk dat de onderlinge communicatie goed verloopt en enigszins informeel is. Jongeren bewegen zich graag in een bedrijf waarin iedereen niet slechts praat over zijn werk, maar waarin er ruimte is voor humor, waarin mensen eerlijk zijn tegen elkaar, waarin er onderling respect is en er weinig geroddeld wordt.

06. Flexibel werken
Jongeren willen graag enige zeggenschap over hun werktijden en houden niet van een “inklokmentaliteit.” Hbo-student Jordi verwoordt het zo: “Ik wil graag zelf de begin- en eindtijden van mijn werkdag bepalen, kunnen werken op dagen die mij uit komen, zelf bepalen wanneer ik pauze neem en veel vrijheid hebben in het opnemen van vrije uren.” Maar ook duidelijkheid over werktijden is van belang. Jongeren van alle opleidingsniveaus willen graag ruim van tevoren van je te horen krijgen op welke dagen en uren er (wekelijks) moet worden gewerkt. Pas als de roosters op tijd beschikbaar zijn, is flexibiliteit mogelijk. In de vrije tijd kunnen er dan activiteiten om het rooster heen worden georganiseerd. Daarnaast kan je dan nog wisselen van werktijden met collega’s.

07. Professionele werkplek
“Netjes, geventileerd en veilig,” zijn in elk geval voorwaarden voor een goede werkplek, zo lieten de jongeren ons weten. Verder is het van belang dat werkplekken uitgerust zijn met voldoende en kwalitatief goed werkmateriaal. Ook willen jongeren graag een goede en onbeperkte toegang tot het internet. Geen of slechts deels toegang tot het web is echt niet van deze tijd, zo vinden ze. Toch ondervonden ze tijdens hun stages of afstudeeropdrachten nogal eens dat bijvoorbeeld sociale media werden afgeschermd.

08. Goed imago
Jongeren associëren zich graag met bedrijven die innovatief zijn, hoogwaardige producten maken en die gelden als klantvriendelijk. Ze willen trots op hun werkgever kunnen zijn! Volgens jongeren stralen die aspecten tezamen het imago van de organisatie uit.y

Laat hier je gegevens achter en ontvang de gratis whitepaper

Gratis Whitepaper | Wat jongeren echt willen

Terug naar het overzicht

Programma's

Organisatie

Contact

Burg. Mazairaclaan 2C

5242 AV  Rosmalen

073 – 613 45 55

info@kiqtraineeships.nl

Logo KiQ wit. transparant
  • deze site is KIQ-en
Sluit Menu
Top