Rebellen in de techniek

Auteurs

Sjoerd Peters
Stephan Corporaal
Menno Vosy

juni 2018

In deze whitepaper van TechYourFuture wordt beschreven hoe werk verandert door Smart Industry en welk type technicus daarvoor nodig is. Geen vergezichten, maar een realistische beschrijving van ontwikkelingen die zich volgens bedrijven op dit moment voordoen in zowel grote bedrijven als in het MKB. Hieronder vind je de conclusies uit het onderzoek. De complete whitepaper is hier te downloaden. 

Werk in verandering, óók in het MKB
Bedrijven in de techniek zien een groot aantal ontwikkelingen aankomen in de nieuwe industriële werkelijkheid waardoor werk snel en ingrijpend gaat veranderen. Ze beschrijven een toenemende complexiteit in machines en productieprocessen, toenemende onvoorspelbaarheid, een steeds verdergaande samenwerking binnen de keten, robotisering en automatisering van productielijnen, fors toegenomen mogelijkheden voor productie-op-maat en nieuwe manieren van organiseren en wijzigende businessmodellen. Ons onderzoek laat zien dat deze ontwikkelingen niet alleen door bedrijven uit grote bedrijven worden gezien als de industriële realiteit, maar dat deze ontwikkelingen ook door een overgrote meerderheid van de bedrijven uit het MKB worden herkend. Voor de bedrijven is de vraag niet zozeer óf werk gaat veranderen door deze ontwikkelingen, maar wanneer.
 
Qualifiers en order winners van technici van de toekomst
De technicus van de toekomst die nodig is voor dat veranderende werk is geen schaap met vijf poten. Werkgevers realiseren zich dat de technici van de toekomst niet alle competenties kunnen bezitten als zij instromen. Op de eerste plaats zagen wij in de interviews een viertal profielen terug van technici: data-analist, operator, developer en engineer met elk een duidelijke set competenties die belangrijk of juist minder belangrijk zijn. Op de tweede plaats is er in de lijst van skills onderscheid te maken in ‘qualifiers’; skills die iedereen moet bezitten om te kunnen functioneren in de nieuwe industriële realiteit en ‘order winners’; skills waarmee een technicus zich onderscheidt op de arbeidsmarkt. Als qualifiers kunnen worden geïdentificeerd: (1) het expert zijn op het eigen domein en (2) bijblijven op zijn/haar domein: permanente educatie. Nog steeds is actuele en diepgaande kennis dus het essentiële kenmerk voor een technicus: een brede opleiding is niet genoeg. Order winners kunnen worden aangeduid als: (1) bedrijfskundige kennis (overzicht hebben van wat er in het bedrijf speelt en daar naar handelen) en (2) vernieuwen door samen te werken met andere disciplines en daarmee eigen kennis te vernieuwen, te versterken en om te zetten naar praktische toepassingen voor de organisatie.

Gratis Whitepaper: Wat jongeren écht willen van werkgevers in de techniek

Waar dromen aanstaande schoolverlaters van als het om werk in de techniek gaat? Als je dat duidelijk hebt, kun je als werkgever beter op hun wensen inspringen – en zo een echte magneet voor jongeren worden.

De start kan de eigen expertise zijn, waarvoor nieuwe mogelijkheden worden gezien door deze met kennis van anderen te combineren, maar evengoed kan de vraag vanuit een ander kennisdomein komen. In het eerste geval moet de technicus zicht hebben op wat anderen kunnen toevoegen. In het tweede geval moet de technicus in staat zijn iets toe te voegen aan wat anderen proberen te doen. Het vraagt om nieuwsgierigheid over het eigen vakgebied, het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en bereid zijn om risico’s te nemen.
 
Ontwikkelen van de technicus van de toekomst
Ons onderzoek toont aan dat niet alleen het onderwijs, maar ook bedrijven een essentiële rol hebben in het opleiden van technici voor de toekomst. Bedrijven benadrukken dat zij bij willen dragen aan het opleiden van de technici, met name op het gebied van bedrijfskundige kennis, communicatieve en commerciële vaardigheden en samenwerken. De basisdimensies van het werk in de nieuwe industriële realiteit, en de skills die daaruit voortvloeien vereisen echter meer dan een beroepsopleiding en werkgevers die technici verder op de werkvloer opleiden. Om (jonge) technici voor te bereiden op het kunnen omgaan met nieuwe technologische ontwikkelingen, het kunnen functioneren met ongestructureerde en onvoorspelbare situaties en het kunnen werken met steeds nieuwe teams zullen onderwijs en bedrijfsleven meer moeten samenwerken. De competenties die uit dit onderzoek naar voren komen vereisen namelijk niet alleen een opleidingsprogramma en werkinhoud die uitdaagt tot leren van de noodzakelijke competenties, maar een permanent ontwikkelingstraject dat technici grondig, langdurig en stap-voor-stap vormt om in steeds veranderende, onvoorspelbare en ongestructureerde werkomgevingen te functioneren. Saxion lector Ruud Welten beschrijft dat als het opleiden tot smart missiles: ‘mensen die zich razendsnel kunnen aanpassen omdat ze in staat zijn volledig van koers te veranderen, en dat vereist dat ze vergeten wat ze aanvankelijk hadden geleerd’ (ScienceGuide, 2013).

 

Laat hier je gegevens achter en ontvang de gratis whitepaper

Gratis Whitepaper | Rebellen in de techniek

Terug naar het overzicht

Programma's

Organisatie

Contact

Burg. Mazairaclaan 2C

5242 AV  Rosmalen

073 – 613 45 55

info@kiqtraineeships.nl

Logo KiQ wit. transparant
  • deze site is KIQ-en
Sluit Menu
Top